Privacy en voorwaarden

Versie: 20 mei 2021

drawnames.be is opgericht in 2012 en is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 27350769.

drawnames.be vindt het belangrijk om u duidelijk te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Tijdens het namen trekken verwerkt drawnames.be een paar persoonsgegevens.

drawnames.be steunt stichting Privacy First.

Doeleinden verwerking

drawnames.be verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

 • Om namen te trekken en een verlanglijstje te maken.
 • Voor het afstemmen van onze website op uw wensen en het bijhouden van uw persoonlijke voorkeuren.
 • Voor het maken van analyses ter verbetering van onze dienstverlening.
 • Om je te informeren over onze website.

drawnames.be verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Meetrix Online: Het kunnen uitvoeren van de dienst waarvoor bezoekers drawnames.be gebruiken zoals het trekken van namen, het kenbaar maken van de wensen, de uitwisseling hiervan en het informeren van de gebruikers.

Uw privacy

drawnames.be waarborgt uw privacy op de volgende manieren:

 • Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om namen te trekken en een verlanglijstje te maken.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zoals adverteerders. Uw e-mailadres wordt dus alleen gebruikt voor het versturen van e-mail door drawnames.be.
 • Wij plaatsen alleen cookies die nodig zijn voor de werking van de website en statistische analyse. Deze cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximum één jaar in uw browser aanwezig.
 • Wij plaatsen geen cookies namens derden (third-party cookies).
 • Wij versleutelen alle pagina's met SSL/HTTPS: het slotje in uw browser.
 • Wij slaan gegevens op binnen de grenzen van de Europese Unie.

Analytics

drawnames.be verzamelt via Google Analytics anonieme gebruiksgegevens voor analysedoeleinden. Statistische gebruiksanalyses stellen ons in staat de website continue te verbeteren. Om uw privacy te waarborgen zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Er wordt een anoniem cookie gebruikt.
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd.
 • ‘Gegevens delen’ met Google is uitgezet.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.
 • U kunt zich afmelden voor Google Analytics.

Cookies

Wij gebruiken cookies waarmee wij u relevante informatie kunnen tonen op andere websites en sociale media. Ook gebruiken wij vergelijkbare technieken zoals meet- en conversiepixels om de doeltreffendheid van onze online advertenties te meten en te verbeteren. Om uw privacy te waarborgen zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • U kan de website gebruiken zonder marketing-cookies door bij het eerste bezoek op ‘Niet akkoord’ te klikken.
 • Er is een bewerkersovereenkomst gesloten met advertentienetwerken waar wij mee samenwerken.
 • Wij hebben advertentienetwerken geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor diensten gericht aan derden.

Verstrekking persoonsgegevens

Wilt u gebruik maken van drawnames.be, dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres in te vullen. De volgende gegevens zijn niet verplicht: geslacht, leeftijd, hobby’s & interesses, postadres en cadeauwensen. Indien u deze persoonsgegevens niet aan drawnames.be verstrekt, dan heeft degene die uw naam toegewezen heeft gekregen een minder goed beeld van uw wensen.

Beveiligen en bewaren

drawnames.be beveiligt en bewaart uw gegevens op de volgende manieren:

 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat wij adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking.
 • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers van drawnames.be voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven staat in dit privacystatement.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren.

Vrijwaring

Deze website is zeer zorgvuldig ontwikkeld. Aan het gebruik van drawnames.be kunnen echter geen rechten worden ontleend. drawnames.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of onjuist functioneren van de website of het niet of niet tijdig aankomen van berichten.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering

Voor het afstemmen van de cadeauzoeker op uw persoonlijke voorkeuren en persoonskenmerken maakt drawnames.be gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering) op basis van uw persoonsgegevens. Op die manier kunnen wij relevante suggesties doen voor degene die een cadeau voor u wilt kopen en de kans te vergroten dat u een cadeau krijgt dat past bij uw profiel.

Cadeau-ideeën en externe links

drawnames.be is kosteloos te gebruiken door de bijdrage van onze partners. drawnames.be toont relevante cadeau-ideeën voor uw viering. Door te klikken op een link bezoekt u de webwinkel van een partner. Het gebruik van deze externe websites, waaronder het bestellen van cadeaus, valt buiten de verantwoordelijkheid van drawnames.be.

Gegevens verwijderen

Degene die een groep heeft opgezet kan personen (namen en e-mailadressen) uit de groep verwijderen of de hele groep verwijderen. Zie ook onze help-pagina.

Uw rechten

U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht drawnames.be te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan drawnames.be verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen (dataportabiliteit).

Vragen, verzoeken en klachten

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerking die drawnames.be doet kan u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot dataportabiliteit, inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kan u schriftelijk via e-mail indienen. Bij deze verzoeken kunnen we u om identificatie vragen. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

drawnames.be
Kampveld 1
2611 DA Delft
Nederland
hulp@drawnames.be
015 – 202 30 23

Start hier met namen trekken.